Familieopstellingen

Een familieopstelling of te wel systeemcoaches is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger.
Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Dit kan een probleem zijn met ouders, kinderen, broers enz.
Maar ook gezondheidsklachten, interne conflicten zoals geen zelfvertrouwen hebben. Ook kun je eigen delen van jezelf opstellen of je bedrijf.
Eigenlijk kun je alles opstellen.

Hoe werkt het?

Bij een gemiddelde opstelling zijn er ongeveer 6 tot 10 personen nodig. Jij als vraagsteller zoekt hier iemand uit die jou wil zijn en je zet deze persoon ergens neer in de ruimte.
Vervolgens zoek je uit de de overige mensen ( representanten) die er zijn je mensen of delen uit die nodig zijn voor jouw opstelling.

Er ontstaat een soort van levend schouwspel die gelijk is aan de werkelijkheid.  Het laat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van mij als begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Jij als vraagsteller doet niet mee met de opstelling. Maar je ziet exact wat er gebeurt.
De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een organisatieopstelling.

Ik heb zelf behoorlijk wat problemen en issues van mezelf uitgewerkt via familieopstellingen. Het heeft me veel inzichten gegeven in mezelf, maar ook in mijn familie, mijn man, mijn kinderen. Het kan confronterend zijn, maar het is zo helend.
En hoe fijn is het om dingen op te kunnen lossen

Ik vind het iedere keer weer magisch om te zien hoe die representant zich exact gedraagt als je vader of je moeder of voor wie hij of zij staat. De representant kan lichamelijke gevoelens en kwalen voelen van diegene die hij of zij dubbelt.  De representant zegt daardoor dingen die hij normaal nooit zou zeggen, omdat die niet bij hem horen. Hij kan bijvoorbeeld gaan bewegen, schelden of mopperen terwijl hij dat nooit doet.
Dit terwijl de representant niemand van jouw familie kent.